Phản Hồi về: Hùng Phong

Trang chủ Diễn đàn Công trình Hùng Phong Phản Hồi về: Hùng Phong

#1462
Hải Khang
Thành viên

PHÂN CÔNG CÔNG TÁC

Hùng Phong có trách nhiệm quản trị con người và quản trị các xã hội số.

Hùng Phong giao Đại Trình xây dựng và phát triển các mạng xã hội số.
Hùng Phong giao Big Boss quản trị và điều hành các mạng xã hội số.

 

TÍCH HỢP CUỘC SỐNG, KINH DOANH, CÔNG VIỆC CỦA BẠN VỚI CHUYỂN DỊCH.

Để cho thành công, hạnh phúc, và may mắn luôn gắn liền với cuộc sống của bạn

Truy cập nhanh: Các thực thể, Tích hợp kinh doanh, Tính năng hệ thống, Hướng dẫn kiếm tiền, Liên hệ

CHUYỂN DỊCH BUSINESS: Universe, Sway, Kim cương, Sân chơi Cát Tường, Chính Nhất, Hùng Phong

Đối tác đồng hành: Chính Nhất

★★★★★

Nhập tên rút gọn @