Phản Hồi về: Cát Tường

Trang chủ Diễn đàn Công trình Cát Tường Phản Hồi về: Cát Tường

#1252
Cát Tường
Thành viên

Ngày 01.12.2022:

1. Thành lập Ban quản lý dự án Cát Tường ASIA, lấy tên là DTHK, tại địa chỉ
https://dthk.chuyendich.com

2. Định hướng chức năng hoạt động cho Cát Tường là:

Mạng xã hội chia sẻ giá trị, phát triển con người.
Đối tượng người tham gia là: Tầng lớp thương nhân, trí thức, chuyên gia trong xã hội

Từ khóa: Sân chơi xã hội, Cát Tường Social Place, Social Playground, Social Network

Bản chất của Cát Tường là Sân chơi xã hội. Hình thức hoạt động là mạng xã hội đa năng, đa diễn đàn

 

TÍCH HỢP CUỘC SỐNG, KINH DOANH, CÔNG VIỆC CỦA BẠN VỚI CHUYỂN DỊCH.

Để cho thành công, hạnh phúc, và may mắn luôn gắn liền với cuộc sống của bạn

Truy cập nhanh: Các thực thể, Tích hợp kinh doanh, Tính năng hệ thống, Hướng dẫn kiếm tiền, Liên hệ

CHUYỂN DỊCH BUSINESS: Universe, Sway, Kim cương, Sân chơi Cát Tường, Chính Nhất, Hùng Phong

Đối tác đồng hành: Chính Nhất

★★★★★

Nhập tên rút gọn @