Phản Hồi về: Quang Minh Giáo Pháp

Trang chủ Diễn đàn Công trình Quang Minh Giáo Pháp Phản Hồi về: Quang Minh Giáo Pháp

#1197
Hải Khang
Thành viên

Sáng tạo ra một con người mới bắt đầu từ việc định hình lại tâm thức

Tiếp theo đó là hình thành ra tư tưởng.

Trên cơ sở tư tưởng đã được hình thành và thực tiễn đời sống, tạo nên lý luận cho đổi mới và phát triển

 

TÍCH HỢP CUỘC SỐNG, KINH DOANH, CÔNG VIỆC CỦA BẠN VỚI CHUYỂN DỊCH.

Để cho thành công, hạnh phúc, và may mắn luôn gắn liền với cuộc sống của bạn

Truy cập nhanh: Các thực thể, Tích hợp kinh doanh, Tính năng hệ thống, Hướng dẫn kiếm tiền, Liên hệ

CHUYỂN DỊCH BUSINESS: Universe, Sway, Kim cương, Sân chơi Cát Tường, Chính Nhất, Hùng Phong

Đối tác đồng hành: Chính Nhất

★★★★★

Nhập tên rút gọn @