Phản Hồi về: Quang Minh Giáo

Trang chủ Diễn đàn Công trình Quang Minh Giáo Phản Hồi về: Quang Minh Giáo

#1007
Hải Khang
Thành viên

QUANG MINH GIÁO, Vai trò và trách nhiệm

Quang Minh Giáo có mặt và tồn tại để thực thi sứ mệnh Hải Khang Victory
Quang Minh Giáo chỉ đạo về mặt tư tưởng, đường lối hoạt động cho Hải Khang Zetta Enterprises.
Quang Minh Giáo thông qua Hoàng Gia League quản lý công sự, sự nghiệp, cơ nghiệp của Quang Minh Giáo Phái

___

Sứ mệnh: haikhangvictory.hoanggia.app
Cơ nghiệp Hải Khang Zetta Enterprises: hkze.hoanggia.app

TÍCH HỢP CUỘC SỐNG, KINH DOANH, CÔNG VIỆC CỦA BẠN VỚI CHUYỂN DỊCH.

Để cho thành công, hạnh phúc, và may mắn luôn gắn liền với cuộc sống của bạn

Truy cập nhanh: Các thực thể, Tích hợp kinh doanh, Tính năng hệ thống, Hướng dẫn kiếm tiền, Liên hệ

CHUYỂN DỊCH BUSINESS: Universe, Sway, Kim cương, Sân chơi Cát Tường, Chính Nhất, Hùng Phong

Đối tác đồng hành: Chính Nhất

★★★★★

Nhập tên rút gọn @